ForumUL Social Urban 2023

Primăria Municipiului Chișinău

O

R

A

S

O

r

A

S

o

r

A

S

,

Forumul Social Urban

Primăria Municipiului Chișinău
SĂnăToS
INCLUZIV
Sigur
Creativ
Care învață
Eficient
SĂnăToS
IncluZiv
Sigur
Creativ
Care învață
Eficient
SĂnăToS
IncluZiv
Sigur
Creativ
Care învață
Eficient
SĂnăToS
IncluZiv
Sigur
Creativ
Care învață
Eficient

Despre eveniment

O platformă ce oferă un spațiu deschis și democratic pentru discuții la care vor participa organizații internaționale, autorități publice și experți locali și internaționali, organizații non-guvernamentale, asociații profesionale, experți locali și internaționali, companii care prestează servicii de importanță socială, investitori și parteneri de dezvoltare, dar și orice locuitor al Chișinăului care este implicat social și căruia îi pasă de viitorul orașului nostru.

Ne dorim să preluăm cele mai bune practici europene, să consolidăm experiențele și eforturile pentru dezvoltarea capitalei și transformarea acesteia într-un oraș sigur, sănătos, creativ, incluziv, ce oferă oportunități egale pentru toți, în conformitate cu scopul principal al Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă de a „nu lăsa pe nimeni în urmă”.
sănătos

Un oraș sănătos creează și îmbunătățește continuu mediul fizic și social și dezvoltă resursele comunității care să permită oamenilor să se sprijine reciproc în îndeplinirea tuturor funcțiilor vieții și dezvoltarea la potențialul lor maxim.

În cadrul sesiunii vor fi puse în discuție subiecte ce țin de dezvoltarea urbană orientată către sănătate și bunăstare, expreții locali și internaționali oferind recomandări referitoare la acțiunile necesare pentru ca orașul Chișinău să corespundă atributelor unui oraș sănătos formulate de Organizația Mondială a Sănătății.

În cadrul sesiunii va fi expus dezideratul municipiului Chișinău de a adera la inițiativa Organizației Mondiale a Sănătății, Rețeaua Europeană a Orașelor Sănătoase (European Healthy Cities Network) și de a prelua exemple de bune practici de programe medico-sociale, de profilaxie și încurajare a modului sănătos de viață.

sigur

Un oraș sigur presupune crearea unui mediu în care locuitorii să se simtă în siguranță în orice circumstanțe, astfel încât să poată prospera și să se poată bucura de o calitate înaltă a vieții.

În cadrul Forumului Social Urban Chișinău vor fi trasate mecanismele de prevenire a tururor riscurilor, dar și direcțiile de acțiuni necesare pentru un oraș sigur, rezilient și durabil.

Municipiul Chișinău este unul dintre primii membri ai inițiativei recent înființate ”Îmbunătățirea Rezilienței Urbane 2030” (Making Cities Resilient 2030) realizată în parteneriat cu Biroul ONU pentru Reducerea Riscurilor de Dezastre (UNDRR).

Creativ

Oraș creativ este un concept care susține creativitatea ca element strategic pentru dezvoltare urbană, creativitatea fiind un factor esențial în procesul de adaptare a orașului la noi circumstanțe și necesități ale locuitorilor.

Chișinăul, cu pași mici dar siguri, promovează creativitatea urbană, arta de masă și economia creativă. De asemenea, ne dorim să facilităm instituirea și dezvoltarea hub-urilor de creație, a design-ului urban inspirat, a localurilor deosebite, organizarea festivalurilor și să susținem participarea comunității creative, dar și a locuitorilor la transformarea orașului.

incluziv

Orașul incluziv este un oraș care oferă acces egal la oportunități sociale, economice și politice pentru toți locuitorii, indiferent de statut economic, gen, rasă, etnie, religie sau alte caracteristici distinctive. Este, de asemenea, locul în care rezidenții sunt abilitați și împuterniciți să participe la creșterea și prosperitatea orașului, evitând marginalizarea în ceea ce privește accesul la serviciile urbane de bază, angajamentul social și participarea politică.

Modul în care orașul Chișinău poate asigura incluziunea spațială, economică și socială a locuitorilor săi, adoptând politicile și cele mai bune practici europene în acest domeniu va fi pus în discuție în cadrul forumului.

care învață

Pentru a permite Municipiului Chișinău să devină un oraș competitiv şi dinamic, învăţarea pe tot parcursul vieţii, în sinergie cu elementele relevante ale politicilor privind tineretul, ocuparea forţei de muncă, incluziunea socială şi cercetarea, a devenit o prioritate de bază.

În anul 2020 municipiul Chișinău a devenit membru activ al Rețelei internaționale a orașelor care învață sub egida UNESCO Learning Cities.

În anul 2022 a fost lansată colaborarea oficială cu DVV Internațional cu scopul de a deschide în Chișinău primul centru pentru învățarea și educația adulților. În acest context, agenda forumului va include subiecte ce țin de învățarea continuă, dar și cele mai bune practici ale țărilor europene din acest domeniu.

al generațiilor

Chișinăul tinde să devină un oraș intergenerațional, prietenos tinerilor și vârstnicilor prin inițiative și programe sinergice ce au drept scop crearea unei societăți urbane pentru toate vârstele.

Reprezentanții instituțiilor responsabile vor discuta cu experții prezenți la forum despre politicile și programele care sporesc interacțiunea, cooperarea și schimbul de experiență între persoanele de diferite generații, permițându-le să-și împărtășească talentele, resursele și să-și ofere sprijin reciproc în relații continue concentrate pe nevoile tuturor locuitorilor.

Eficient EneregEtic

Dat fiind ritmul accelerat de urbanizare înregistrat în ultimii ani, ne putem aștepta la o creștere și mai mare a cererii de energie, pentru a susține o activitate economică accelerată, infrastructura extinsă și nevoia tot mai mare de servicii municipale. Pentru a se asigura că o astfel de creștere este durabilă, orașele trebuie să devină mai eficiente din punct de vedere energetic.

Eficiența energetică reduce cantitatea de energie necesară pentru livrarea unui produs sau serviciu, oferind în același timp o serie de alte beneficii, inclusiv creșterea performanței economice, a competitivității și a numărului locurilor de muncă, securitate energetică și sănătate îmbunătățită. Este, de asemenea, o măsură critică pentru atenuarea schimbărilor climatice.

Orașul Chișinău își propune să ia toate măsurile necesare pentru a contribui la realizarea ODD 7 prin dublarea ratei de eficiență energetică.

Programul evenimentului

Ziua I
Data: 04.05.2023
Ora: 09:00 – 17:00
Ziua II
Data: 05.05.2023
Ora: 09:00 -17:00
Ziua III
Data: 06.05.2023
Ora: 10:00
Ziua 1
Data: 04.05.2023
Ora: 10:00 – 16:00

10:00 - 10:30

Înregistrarea participanților

10:30 - 11:30

Festivitate de deschidere

11:30 - 12:30

Dezvoltarea sistemului de servicii sociale în Republica Moldova. Provocări și oportunități. (Panel comun)

 • Serviciile sociale ca răspuns la provocările globale și regionale
 • Serviciile sociale din Chișinău - actualități și perspective
 • Politici, practici și tendințe europene în domeniul social
 • Agenda Globală de Dezvoltare Durabilă 2030
 • Chișinăul – avanpost în criza refugiaților din Ucraina

12:30 - 12:45

Chestionar live. Așteptările publicului.

12:45 - 14:00

Pauză de prânz

14:00 - 16:00

Sala 1

Oraș sănătos
Dezvoltare urbană orientată către sănătate și bunăstare

 • Servicii de sănătate în Chișinău - de unde am început, unde suntem și unde vrem să ajungem
 • Politici Europene în domeniul sănătății și recomandări de dezvoltare pentru orașul Chișinău
 • Bune practici urbane în domeniul sănătății/Experiențele altor orașe
 • Aplicarea noilor tehnologii și inovațiile în sistemul de sănătate
 • Planuri de dezvoltare a sistemului de sănătate în Chișinău pe termen scurt și mediu

Sesiune de Q&A

Sala 2

Oraș incluziv
Acces egal la serviciile urbane de bază, angajamentul social și participarea politică pentru toți locuitoriiurbană orientată către sănătate și bunăstare

 • Dezvoltarea incluziunii spațiale, sociale și economice în Chișinău
 • Politici de incluziune și diversitate la nivel European
 • Bune practici de incluziune în instituțiile educaționale în Chișinău
 • Proiecte de succes în domeniul incluziunii sociale/Experiențele altor orașe
 • Criza refugiaților Ucraineni – o provocare care a schimbat viziunea asupra incluziunii
 • Fermo, oraș prietenos persoanelor cu deficiențe de auz

Sesiune de Q&A

Sala 3

Oraș care învață
Dezvoltarea oportunităţilor flexibile pentru a impulsiona învățarea pe tot parcursul vieții

 • Mobilizarea resurselor pentru transformarea Chișinăului într-un oraș cu un sistem educațional inlcuziv, divers, flexibil/Investiții în infrastructura pentru educație
 • “Orașe Care Învață” – platformă pentru împărtășirea de idei, know-how și bune practici între orașe din întreaga lume
 • Educația și formarea profesională a adulților/Exemplul Germaniei
 • Ajutorul oferit de UNESCO guvernelor pentru consolidarea cadrului juridic și a politicilor în domeniul educației
 • Noi tehnologii care transformă sistemul educațional
 • Rolul bibliotecilor în dezvoltarea urbană
 • “O mie de forme” proiect de învățare pentru familii/Experiența orașului Clermont-Ferrand, Franța
 • Noul contract social pentru educație în municipiul Lucca, Italia
 • Bildung – un concept specific al pedagogiei germane

Sesiune de Q&A

Sala 4

Oraș eficient energetic
Eficiența energetică o precondiție pentru creșterea durabilă a orașelor

 • Măsuri de eficiență energetică în Chișinău și impactul social al acestora
 • Instrumente internaționale de politici în domeniul eficienței energetice
 • Green Deal. Contribuția orașelor la eforturile globale de eficientizare a resurselor energetice

Sesiune de Q&A

10:00 - 16:00

Expo Social – expoziția instituțiilor și organizațiilor non-guvernamentale din domeniul socialTârg social

18:00 - 19:00

Cină festivă
Balul Incluziunii

Ziua 2
Data: 05.05.2023
Ora: 09:30 -16:30

09:30 - 10:00

Înregistrarea participanților

10:00 - 11:00

Construim un oraș al coeziunii și bunăstării (Panel Comun)

 • Cuvânt de salut
 • Priorități în dezvoltarea unui oraș care nu lasă pe nimeni în urmă
 • Orașul viitorului. Adoptarea tehnologiilor care transformă orașele
 • Cum au influențat crizele ultimilor ani dezvoltarea orașelor
 • Orașele Oportunităților/Studii de caz

11:00 - 11:15

Chestionar live. Feedback de la public.

11:15 - 12:00

Pauză de cafea

12:00 - 13:00

 • De ce este important să creăm servicii sociale de calitate?

Panel de discuții cu participarea primarilor orașelor partenere

13:00 - 14:00

Pauză de prânz

14:00 - 16:00

Paneluri tematice paralele

14:00 - 16:00

Sala 1

Oraș creativ
Creativitatea ca element strategic pentru dezvoltarea urbană

 • Un oraș creativ – infrastructura și spațiile necesare pentru susținerea economiei creative
 • Design Urban. Rolul spațiilor creative în transformarea urbană
 • Festivalizarea orașului creativ. Importanța evenimentelor pentru orașe
 • Trecutul care ne determină viitorul. Cum păstrăm patrimoniul cultural urban
 • Inovația și noile tehnologii în orașele creative
 • Creativitatea urbană în interpretarea diferitor orașe
 • Importanța creativității în brandingul destinațiilor turistice

Sesiune de Q&A

Sala 2

Oraș al generațiilor
Un oraș intergenerațional, prietenos tinerilor și vârstnicilor

 • Construim un oraș intergenerațional
 • Orașele tinere - implicarea tinerilor în dezvoltarea urbană
 • Oportunități de implicare socială pentru vârstnici în orașul Chișinău
 • Prioritizarea drepturilor vârstnicilor de a munci și a participa activ la viața socială a orașelor

Sala 3

Oraș sigur
Crearea unui mediu în care locuitorii să se simtă în siguranță în orice circumstanțe

 • Crearea drumurilor sigure ca parte a planurilor de mobilitate urbană
 • Principalele riscuri de sănătate în mediul ruban și prevenirea acestora
 • Reziliența orașelor și pregătirea pentru situații de criză
 • Dezvoltarea orașelor sigure pentru copii și femei

14:00 - 16:00

Paneluri tematice comune

Sala 1

Programe de tineret

 • Programe de abilitare economică a tinerilor
 • Implicare tinerilor în cadrul centrelor de tineret
 • Programul Capitala Europeană a Tineretului
 • Ljiublin – capitala europeană a tineretului 2023

Sesiune de Q&A

Sala 2

Programe de îmbătrânire activă

 • Programe de sănătate pentru vârstnici
 • Programe de abilitare a vârstnicilor
 • Voluntariat pentru vârstnici
 • Programe de îmbunătățire a condițiilor de viață a vârtsnicilor

Sala 3

Programe de protecția a copilului și prevenire a riscurilor

 • Servicii de prevenire a riscului de separare a copilului
 • Programe de suport și incluziune a familiilor în dificultate
 • Programe de îngrijire alternativă pentru copiii în situație de risc
 • Programe de educație parentală
Ziua 3
Data: 04.05.2023
Ora: 09:30 – 13:30

09:00 - 09:30

Înregistrarea participanților

09:30 - 13:30

Vizite în teren

 • Centrele Municipale de Tineret
 • Liceul teoretic “Pro Succes”
 • Centrul maternal (Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități/ Centrul de plasament/ Biblioteca)
 • Acceleratorul de strat-up-uri

SPEAKERI

Bitta Mostofi

Consilier Principal al Directorului Serviciului pentru Cetățeni și Imigrare al Guvernului SUA

Levan Kvatchadze

Director Regional pentru Belarus, Ucraina și Moldova al DVV Internațional

Carlo Nofri

Președintele Observatorului Național de Mediere Lingvistică și Culturală, Italia, Fermo

Dimitra Livadioti

Șefă a Direcției pentru Economie Circulară, orașul Nea Smyrni

Andrew McElroy

Coordonatorul Global Making Cities Resilient (MCR) 2030, Biroul Global UNDRR, Germania

Alexandra Lion

Coordonatoarea Proiectului Oraș Care Învață, Evry - Courcouronnes, Franța

Adela Guțu-Scutaru

Directoarea Oficiul DVV Internațional în Moldova

Chiril Gaburici

Antreprenor, Chișinău

Tatiana Oboroc

Șefa Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului, Chișinău

Alexei Ceban

Coordonatorul Programelor de Imunizare din Cadrul Biroului OMS din Republica Moldova, Chișinău

Serghei Afanasenco

Președintele Comitetului Paralimpic din Republica Moldova, Chișinău

Stephen Bridges

Manager pentru Dezvoltare, TUMO - Centrul pentru Tehnologii Creative, Armenia

Dumitru Gangaliuc

Director imersiv și dezvoltator de afaceri, Fondator Riift studio, Boldschool, Boldfest

Alina Druță

Coordonatoare Națională de Proiect Bunăstarea Copilului, Open Gate Internațional Moldova

Liuba Țobenco

Specialistă în Comunicare, Kaufland Moldova, Chișinău

Olesea Sîrghi

Consilieră în Cabinetul Primarului General al Municipiului Chișinău

Philippe Bohelay

Manager de Proiect în Educație, Clermont - Ferrand, Franța

Irina Oriol

Project Manager, ATIC

Nick Grove

Co-Director Executiv, Palantir Group, Marea Britanie

Charlotte Powell

Șefă Bioenergie și Emisii de Carbon la Departamentul pentru Afaceri, Energie și Strategie Industrială, Marea Britanie

Milana Rikanovic

Specialist Gender, UN Women Serbia

Victor Pruteanu

Specialist în Comunicare, Profesor de Științe Juridice, Chișinău

Itır Akdogan

Directoare de Cercetare al Fundației pentru Studii Economice și Sociale, Turcia

Dumitru Malic

Șeful Departamentului FinTech, Moldcell, Chișinău

Sabine Hofer-Gruber

Consilieră și Atașată Specială în Domeniul Muncii, Protecției Sociale, Sănătății și Protecției Consumatorului, Vienna

Gabi Mihai

Vicepreședintele Organizației Sindicale „ProLex Iași Poliția Locală”, România

Maxim Calujac

Arhitect, Chișinău

Sergiu Tronciu

Conf.Univ., Dr. Arh., Facultatea de Design UTM, Vicepreședintele Uniunii Arhitecților din Moldova, Chișinău

Sergiu Musteață

Profesor Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău

Mihai Pîslă

Profesor asociat, Școala de Management în Sănătate Publică, Expert în Medicină de Calamitate, Chișinău

Stela Alexei

Manager Finanțarea Guvernelor Locale ,Programul USAID Comunitatea Mea, Chișinău

Viorica Matas

Directoare Executivă A.O. „Concordia”, Chișinău

Petru Grecu

Director al Centrului Municipal de Tineret, Chișinău

Mariana Harjevschi

Directoarea Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, Chișinău

Floarea Elena Moșoiu

Director Adjunct al Bibliotecii Județene „O. Goga”, Cluj

Andrei Zamfiroi

Director General Adjunct Compania Municipală Energetica Servicii, București, România

Nicoleta Șova

Centrul Municipal de Tineret, Chișinău

Alex Petrov

Ofițer în Dezvoltarea Tinerilor și Adolescenților, UNICEF, Moldova, Chișinău

Mihai Adrian Vîlcea

Președinte al Fundației Naționale a Tineretului din România

Petru Gurgurov

Centrul de Consultanța și Asistența în Afaceri - ABC BUSINESS, Chișinău

Galina Leșco

Directoarea Centrului Prietenos Tinerilor „Neovita”, Chișinău

Nătălița Gavrilenco

Profesor de discipline juridice, Universitatea de Stat din Moldova

Richard Procter

Coordonator Principal al Proiectului „World Without Orphans Europe”

Medhy Zeghouf

Viceprimar pentru Educație, Cultură și Patrimoniu, Evry - Courcouronnes, Franța

Olga Ursu

Viceprimară a Municipiului Chișinău

Ala Mîrza

Consilieră a Primarului General, Chișinău

Jean-Luc Deflandre

Director Comercial Wrightbus, Marea Britanie

Octavian Lungu

Manager de Proiect "MOVE IT like Lublin", Chișinău

Lene Rachel Andersen

Scriitoare, Economistă, Futuristă și Filosofă daneză

Andrei Pavaloi

Șef Adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, Chișinău

Luis Beltran

Consilier Municipal Responsabil pentru Accesibilitate și Persoane cu Dizabilități, Grenoble, Franța

Constantin Cearanovski

Coordonator de proiect, Consorțiul Digital pentru Sănătate Publică, Chișinău

Odysseas Nasimpian

Viceprimar al orașului Nea Smyrni, Grecia

Dimitra Makri

Coordonatoarea Educației pentru Refugiați în Cadrul Ministerului Educației și Membră a Grupului de Lucru pentru Refugiați și Incluziune din Larissa, Grecia

Roman Vitiuc

Șef al Direcției Generale Economie, Comerț și Turism, Chișinău

Timoleon Pietris

Viceprimar în Domeniul Turismului al Municipiului Corinth, Grecia

Boris Gîlca

Șef al Direcției Generale Asistență Medicală și Socială, Chișinău

Svetlana Dogotaru

Șefă a Direcției Generale Arhitectură și Urbanism

Aikaterini Giagia

Responsabilă pentru Utilizarea Resurselor Naționale și Europene, Nea Smyrni, Grecia

Irina Gutnic

Viceprimară a Municipiului Chișinău

Ilie Ceban

Viceprimar al Municipiului Chișinău

Eric Pateyron

Director de școală, orașul Nanterre, Franța

Oleg Lozan

Director Școala de Management în Sănătate Publică

Alexandre Sidorenko

Consilier Superior al Centrului European pentru Politici și Cercetare în Asistență Socială, Austria

Angela Cutasevici

Viceprimară a Municipiului Chișinău

Ion Ceban

Primar General al Municipiului Chișinău

Ko Doo Hwan

Director Executiv Peace Winds, Coreea

Mihai Adrian Vîlcea

Președinte Fundația Națională a Tineretului din România

Jaanus Juss

Fondator Orașul Creativ Telliskivi, Estonia

Dominika Stojanoska

Reprezentantă de Țară UN Women în Moldova

Nigina Abaszada

Reprezentanta Rezidentă a Fondului Națiunilor Unite pentru Populație în Moldova

Kaspars Liegalvis

Centrul de Artă Totaldobže Art - Black Holes Residency, Riga, Letonia

Liliana Iașan

Directoare Instituția Medico-sanitară Publică AMT Buiucani, Chișinău

Frederikke Thorning Jacobsen

Coordonatoare de Proiect, Fondul Nou Democratic, Institutul Cultural Danez, Moldova

Arcadie Astrahan

Expert în Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Director de Programe al Centrului Comunitar de Sănătate Mintală, Chișinău

Evghenii Alexandrovici Goloșceapov

LL.M., Expert în drepturile omului, ONG Positive Initiative, Chișinău

Francesca Bonelli

Reprezentanta Agenției ONU pentru Refugiați (UNHCR) în Republica Moldova

Vladimir Rîjkov

Refugiat din Kropyvnytskyi, Coordonator Programe Asistență Umanitară pentru Refugiați, Chișinău

Eva Kail

Membră a Grupului Executiv pentru Construcții și Tehnologii din Vienna, Austria

Annateresa Rondinella

Catedra UNESCO, Universitatea din Pisa, Coordonator de proiect, Orașul Lucca, Italia

Lilia Maximenco

Șefă a Centrului Municipal Psiho-Socio-Pedagogic, Chișinău

Davit Narmania

Președintele Comisiei de Reglementare pentru Energie și Apă, Tbilisi, Georgia

Dumitru Fornea

Confederația Sindicală Națională MERIDIAN

Felisa Tibbitts

Catedra UNESCO în Drepturile Omului și Învățământ Superior, Universitatea din Utrecht, Olanda

Victoria Belous

Directoarea Centrului Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului”, Chișinău

Anna Szadkowska-Ciężka

Șefă Adjunctă a Oficiului pentru Participare al Primăriei Orașului Lublin

Lee Gibson Grant

Freelancer, Marea Britanie

Veaceslav Ioniță

Expert economic, Chișinău

Doina Nistor

Directoarea Proiectului Tehnologiile Viitorului, Chișinău

Misha Țurcanu

Director de Programe Artcor Creative Hub, Chișinău

Marina Buga

Șefă Adjunctă a Direcției Generale Asistență Medicală și Socială

Igor Gîrlea

Director al Întreprinderii Municipale “Regia Autosalubritate”, Chișinău

Stas Ghilețchi

Director Adjunct pentru Cercetare al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Chișinău

Alina Tabacari

Șefa Direcției Cultură și Patrimoniu Cultural a Primăriei Municipiului Chișinău

Daniela Munca-Aftenev

Șefă Adjunctă a Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, Chișinău

Used by the world's most average companies

Contactează-ne

Adresa
Radisson Blu Leogrand Hotel,
Mitropolit Varlaam St. 77, Chișinău 2012